Følg os på LinkedIn

Persondatapolitik

Ved brug af mt sprays hjemmeside og nyhedstjenester.

1. Indledning

I det følgende kan du læse mt sprays politik for behandling af de personoplysninger, du afgiver, når du færdes på mt sprays hjemmeside og tilmelder dig vores nyhedstjenester (elektronisk post). Når du færdes på mt sprays hjemmeside eller tilmelder dig mt sprays nyhedstjenester, er vilkårene i denne persondatapolitik gældende. Når du færdes på hjemmesiden er mt sprays cookiepolitik desuden gældende. Hvis ikke du kan acceptere nedenstående vilkår, bedes du undlade at benytte mt sprays hjemmeside eller nyhedstjenester. mt spray værner om dine personoplysninger, og vi er opmærksomme på behovet for hensigtsmæssig beskyttelse og forsvarlig behandling af de personoplysninger, vi modtager fra dig. mt spray betragtes som dataansvarlig i henhold til den gældende persondatalovgivning. Nedenfor finder du alle nødvendige kontaktoplysninger:

mt spray A/S

Symfonivej 37, DK-2730 Herlev
Telefon: +45 4454 0454
E-mail: mt-spray@mt-spray.dk
CVR-nr.: 11544398

2. mt sprays indsamling af dine personoplysninger

mt sprays behandling af dine personoplysninger lever op til de til enhver tid gældende krav, herunder sikkerhedskrav, der følger af persondatalovgivningen samt de dertilhørende bekendtgørelser. mt spray gennemgår jævnligt de registrerede personoplysninger og sletter de oplysninger, der ikke længere er relevante at behandle. Det samme gælder personoplysninger, som en bruger ønsker slettet, og som mt spray ikke længere har noget grundlag for at behandle. Når du benytter dig af vores hjemmeside eller tilmelder dig vores nyhedstjenester forudsætter det, at du afgiver visse personoplysninger. Dette er nødvendigt af hensyn til at kunne bruge hjemmesidens fulde funktionalitet, at kunne sende dig de relevante nyhedsbreve mv. mt spray indsamler og registrerer derfor de personoplysninger, du afgiver på mt sprays hjemmeside i forbindelse med din brug af hjemmesiden samt tilmelding til vores nyhedstjenester.

3. Hvilke oplysninger indsamles?

Når du besøger vores hjemmeside, indsamles følgende oplysninger om dig:
Hvilke sider du har kigget på og hvornår – dit ”elektroniske spor”, hvilken browser du bruger, hvilken IP-adresse du har, samt eventuelt hvilket brugernavn du har. Ovennævnte oplysninger indhentes ved hjælp af cookies, og der henvises derfor til den gældende cookie-politik, som indeholder en nærmere beskrivelse af vilkårene for indhentelse, opbevaring, videregivelse og sletning af ovennævnte oplysninger. Du kan altid finde cookiepolitikken frit tilgængelig på mt sprays hjemmeside, og du bliver endvidere bedt om at acceptere vores cookiepolitik, når du klikker dig ind på vores hjemmeside. For at kunne levere vores nyhedstjenester til dig behandler MT Spray ligeledes følgende personoplysninger om dig: Kontaktoplysninger: Navn, E-mailadresse, Firma/arbejdsplads.

4. Formålet med indsamlingen og opbevaringsperiode

mt spray indsamler dine kontaktoplysninger og firma/arbejdsplads i forbindelse med tilmelding til vores nyhedstjenester for at kunne gennemføre din tilmelding og levere relevante nyhedsbreve, markedsføring via elektronisk post, jf. markedsføringslovens § 2, stk. 1, nr. 15, herunder SMS og e-mail til dig. Personoplysningerne behandles med henblik på at fremsende elektronisk post til dig, herunder nyhedsbreve og anden relevant markedsføring, kampagner, pressemeddelelser, invitationer til messer samt konkurrencer. Oplysninger om dine interesser indsamles med henblik på at kunne sende de relevante nyhedsbreve mv. til dig. mt spray opbevarer kun dine personoplysninger, så længe dette er nødvendigt til opfyldelse af de ovennævnte formål. Det vil sige, at vi opbevarer ovennævnte personoplysninger, så længe du fortsat er tilmeldt mt sprays nyhedstjenester. Hvis du framelder dig denne/de tjeneste(r) igen, sletter MT Spray dine personoplysninger inden for 30 dage.

5. Videregivelse af dine personoplysninger

Dine personoplysninger videregives ikke til tredjemand, medmindre dette er krævet i henhold til gældende lovgivning eller fastslået ved dom. I forhold til sletning og videregivelse af de personoplysninger, du afgiver i forbindelse med din færden på hjemmesiden, henvises der til cookiepolitikken.

6. Brug af databehandlere

Ovennævnte personoplysninger overlades til de databehandlere, som er tilknyttet mt spray. Databehandlerne behandler alene personoplysningerne efter instruks fra mt spray og således også kun til de specifikke formål, der er oplyst i denne politik. Databehandlerne er desuden underlagt samme forpligtigelse til beskyttelse af personoplysningerne som mt spray selv.

7. Sikkerhed omkring dine personoplysninger

mt spray behandler alle personoplysninger fortroligt, og vi har foretaget en række tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger med det formål at beskytte personoplysninger mod hændelig eller ulovlig tilintetgørelse, fortabelse eller forringelse, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen. Der tages back-up dagligt af alle vores elektroniske data, og vi har beskyttet os ved at have installeret blandt andet antivirussoftware og firewalls.

8. Ret til indsigt i dine personoplysninger, mulighed for sletning og klageadgang

Du har ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger mt spray behandler om dig, og hvad grundlaget er herfor, ligesom du har ret til at få udleveret dine personoplysninger på et læsbart medie. Du har desuden ret til at få rettet ukorrekte eller vildledende personoplysninger, som er registreret om dig hos os. Du har endvidere ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger. Du kan rette henvendelse til mt spray ved at skrive til denne e-mailadresse: mt-spray@mt-spray.dk. Derudover har du også mulighed for at klage til Datatilsynet over behandlingen af dine personoplysninger. I forhold til det/de samtykke(r) du har givet mt spray i forbindelse med din tilmelding til nyhedstjenesten, kan du altid tilbagekalde dette/disse pr. mail eller ved afmeldingslinket i nyhedsbrevene. Tilbagekaldelsen får derefter virkning for mt spray. Hvis du har spørgsmål i forhold til vores behandling af dine personoplysninger, er du også meget velkommen til at kontakte mt spray på ovennævnte e-mailadresse.

Beregn dine optimeringsmuligheder online

For at hjælpe dig med at undersøge muligheden for at optimere din produktion, har vi samlet en række onlineberegnere fra Spraying Systems Co. Prøv beregnerne online her.

Følg os på LinkedIn og bliv opdateret på moderne sprayteknologi

Spørg os om dyser

Marianne Tofte

Marianne Tofte

Direktør
Tlf.: +45 4454 0454
mt@mt-spray.dk

Torben Holm

Torben Holm

Salgsing., Jylland
Tlf.: +45 4454 0454
th@mt-spray.dk

Claus Brandt

Claus Brandt

Salgsing., Sjælland og Fyn
Tlf.: +45 4047 9635
cb@mt-spray.dk

Janne Pedersen

Janne Pedersen

Salgsing., Sjælland og Fyn
Tlf.: +45 4414 3435
jp@mt-spray.dk

Laila Madsen

Laila Madsen

Internt salg
Tlf.: +45 4414 1552
lm@mt-spray.dk

Elsebeth Møller Bock

Elsebeth Møller Bock

Internt salg og bogholderi
Tlf.: +45 4454 0454
emb@mt-spray.dk